Subsidie

Onze regering wil ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen. De Gemeente Gooisemeren  is op dit moment aan het bekijken of zij ons financiël kunnen.

Hierdoor zullen meerderen ouderen van onze doelgroep mee kunnen met onze uitjes. We wachten de berichten af.

Hoe zichtbaar is uw naam, logo, e.o. advertentie

Wij hebben een week vullend programma. De feestdagen staan wij meestal stil maar  op alle overige dagen is een activiteit in het programma opgenomen. In onze bus kunnen maximaal 7 “klanten” zitten. Bij 4 “klanten” wordt er al gereden. Per jaar wordt ca. 80% van de geplande ritten uitgevoerd met een gemiddelde bezetting van 81% .

Dat zijn 5,7 “klanten” per rit. De activiteiten die wij bezoeken zijn natuurlijk in onze eigen regio. Maar ook daar buiten. Onze PlusBus en uw reclame zijn dan ook op veel plaatsen te zien. Dit kan zijn van Texel tot Nijmegen en van Groningen tot Rotterdam en alles wat er tussen ligt. Uw reclame wordt dus gezien in 80 % van Nederland.

Goedkoper kan het niet.


Sponsoren / Adverteerders

Om de activiteiten, ook voor de minder draagkrachtigen onder ons, niet te duur te laten worden hebben wij, ZIJ, uw steun nodig. Wij zijn dan ook op zoek naar sponsoren en/of adverteerders. 

Met uw bijdrage kunnen wij de kosten omlaag brengen. Hierdoor kunnen er dan ook de minder draagkrachtigen gebruik maken van onze organisatie, zodat zij ook een goed sociaal leven kunnen leiden.

U kunt ons werk op verschillende manieren financieel ondersteunen. Als adverteerder in ons programmaboekje, met uw naam en logo op onze bus, als sponsor van een specifieke activiteit en natuurlijk met een eenmalige gift.

Met uw steun, door middel van advertentie in het boekje of stickers op de bus, helpt u dat de PlusBus kan blijven rijden. Wij zullen financieel wat meer armslag krijgen, waardoor de ritprijs naar beneden bijgesteld kan worden.

Hierdoor zullen ook zij die zo graag willen, maar niet kunnen, ook in de toekomst van onze diensten gebruik kunnen maken. Wij rekenen op u. Namens onze klanten, de senioren waar wij het voor doen, bij voorbaat hartelijk dank voor uw financiële steun.

Zoals u ziet is er genoeg ruimte op onze bus voor uw reclame.

Laat onze ouderen niet achter de geraniums zitten

.

.

Sponsorcommisie PlusBus.

Dhr. jan eijer, coÖrdinator.

tel: 035-750 41 92

van maandag tot en met vrijdag

van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Tarief advertentie/sticker (2020)

.

De boekjes worden gedrukt op formaat A5         (= 1/2 A4).

Het boekje komt 6x per jaar uit, in een oplage van 350 stuks.

De genoemde prijzen gelden voor 1  kalender jaar.

ADVERTENTIE:

          A.     1/1 pagina                                            € 400,00 

          B.     1/2 pagina  (staand/liggend)       € 250,00 

          C.     1/4 pagina (staand/liggend)        € 150,00

          D.     1/12 pagina (staand/liggend)       €  60,00

STICKER (45 x 12 cm) OP DE BUS:

          A.    Een zijde                                                € 150,00

          B.    Twee zijden                                          € 225,00

          C.    Achterkant                                            € 300,00

 

ADVERTENTIE + STICKER (45 x 12cm) OP BUS

          A.     1/1 PAGINA

                   a.  Een zijde                             € 550,00

                   b.  Twee zijden                       € 625,00

                   c.  Achterzijde                         € 700,00

         B.      1/2 PAGINA

                   a.  Een zijde                             € 400,00

                   b.  Twee zijden                        € 475,00

                   c.  Achterzijde                         € 550,00

         C       1/4 PAGINA

                   a.  Een zijde                             € 300,00

                   b.  twee zijden                         € 375,00

                   c.  Achterzijde                         € 450,00

Bij 1/12 pagina is de combinatie met een sticker niet mogelijk.

.

Stickers met een afwijkende maat (groter dan genoemde maat) wordt bekeken of plaatsing mogelijk is.

De prijs van een dergelijke sticker zal, mede afhankelijk van de plek op de bus, nader worden bepaald.